Baochi.info - Phòng Giáo dục và Đào tạo Thành phố Vinh
KHOA - GIÁO > GIÁO DỤC
Bản in Lần xem: 2947

Phòng Giáo dục và Đào tạo Thành phố Vinh
Tin đăng ngày: 22/2/2010

Website: http://vinh.edu.vn

Th.sỹ Thái Khắc Tân - Trưởng phòng
Th.sỹ Thái Khắc Tân - Trưởng phòng

Ngày sinh: 08/11/1962
Quê Quán: Thịnh Sơn – Đô Lương - NA
Chỗ ở hiện nay: P. Hà Huy Tập – TP Vinh
Chức vụ Đảng: Phó Bí thư chi Bộ
Điện thoại: 0383.849234 – 0912025604
Chuyên ngành đào tạo: Sư phạm Vật lý
Lĩnh vực phụ trách: Phụ trách chung mọi công việc của phòng. Trực tiếp phụ trách một số lĩnh vực công tác: tư tưởng chính trị, công tác đối ngoại, tổ chức cán bộ, kế hoạch, tài vụ, thi đua, thanh tra khiếu tố.

 

 


 


 

 

CN - Nguyễn Văn Thảo - P.Trưởng phòng

CN. Nguyễn Văn Thảo - P. Trưởng phòng

Ngày sinh: 16/12/1951
Quê quán: Diễn Hồng – Diễn châu - NA
Chỗ ở hiện nay: P.Hưng Bình – TP Vinh
Chức vụ Đảng: Bí thư chi bộ
Điện thoại: 0383.831437 – 0912169491
Chuyên ngành đào tạo: Sư phạm Toán
Lĩnh vực phụ trách: Chỉ đạo giáo dục cấp Tiểu học, an ninh trường học, an toàn giao thông, xây dựng trường chuẩn quốc gia.

 

 


 

 

Th.Sỹ Ngô Thị Nguyệt - P.Trưởng phòng

Th.sỹ Ngô Thị Nguyệt - P.Trưởng phòng

Ngày sinh: 10/03/1968
Quê quán: Đô Lương – Nghệ An
Chỗ ở hiện nay: P.Hưng Bình – TP Vinh
Điện thoại: 0383.831437 – 0913355776
Chuyên ngành đào tạo: Sư phạm Ngữ Văn
Lĩnh vực phụ trách: Chỉ đạo giáo dục bậc Trung học cơ sở, Công tác Đoàn – Đội trường học.

 

 

 


 

CN - Nguyễn Thị Hồng Hà
CN. Nguyễn Thị Hồng Hà - P. Trưởng phòng

Ngày sinh: 02/10/1957
Quê quán: Thanh Chương – Nghệ An
Chỗ ở hiện nay: P.Hưng Phúc – TP Vinh
Điện thoại: 0383.845412 – 0915236057
Chuyên ngành đào tạo: Sư phạm Ngữ Văn
Lĩnh vực phụ trách: Chỉ đạo giáo dục bậc Mầm non.

 

 

 

 


 

 

CN - Nguyễn Thị Thúy Minh

 

 

 

CN.Nguyễn Thị Thúy Minh - Chủ tịch công đoàn

 

Ngày sinh: 13/06/1955
Quê quán: Thành phố Vinh – Nghệ An
Chỗ ở hiện nay: P. Hưng Phúc – TP Vinh
Chức vụ đoàn thể: Chủ tịch công đoàn nghành GD – ĐT.
Điện thoại: 0383.841625 - 0913078121
Chuyên ngành đào tạo: Sư phạm Toán
Lĩnh vực phụ trách: Chuyên trách công đoàn

 

 


 

 

NGƯT - Võ Văn Đàn

NGƯT: Võ Văn Đàn - Chuyên viên chính

Ngày sinh: 12/09/1951
Quê quán: Phong Thịnh – Thanh Chương – Nghệ An
Chỗ ở hiện nay: P. Hưng Bình – TP Vinh
Điện thoại: 0383.831437 – 0915234173
Chuyên ngành đào tạo: ĐH Tổng hợp ngành Toán
Lĩnh vực phụ trách: Chuyên môn cấp Tiểu học

 

 

 

 


Th.Sỹ Lê Thị Phương

 

Th.sỹ Lê Thị Phương - Chuyên viên

Ngày sinh: 28/5/1962
Quê quán: Tĩnh Gia - Thanh Hóa
Chỗ ở hiện nay: P. Bến Thủy – TP Vinh
Điện thoại: 0383.831437 – 0915125699
Chuyên ngành đào tạo: Sư phạm Ngữ Văn
Lĩnh vực phụ trách: Chuyên môn cấp Tiểu học

 

 

 

 

 

 


 

 

Th.sỹ Nguyễn Thị Nga

Th.sỹ Nguyễn Thị Nga - Chuyên viên

Ngày sinh: 04/06/1978
Quê quán: Xuân Sơn – Đô Lương
Chỗ ở hiện nay: P. Trung Đô – TP Vinh
Điện thoại: 0383.831437 – 0985243378
Chuyên ngành đào tạo: Sư phạm Tiểu học
Lĩnh vực phụ trách: Chuyên môn cấp Tiểu học.

 

 

 

 

 

 


 
Th.sỹ Hồ Xuân Bình

Th.sỹ Hồ Xuân Bình  - Chuyên viên chính

Ngày sinh: 26/10/1957
Quê quán: Hưng Thái - Hưng Nguyên – Nghệ An
Chỗ ở hiện nay: P.Lê Mao – TP Vinh
Điện thoại: 0383.831437 – 0912342726
Chuyên ngành đào tạo: Sư phạm Ngữ Văn
Lĩnh vực phụ trách: Chuyên môn cấp THCS

 

 

 

 

 


 

 

 

Th.sỹ Lê Đình Cẩn

Th.sỹ Lê Đình Cẩn - Chuyên viên chính

Ngày sinh: 12/01/1957
Quê quán: Yên Sơn – Đô Lương – Nghệ An
Chỗ ở hiện nay: P.Quán Bàu – TP Vinh
Điện thoại: 0383.831437 - 0904151777
Chuyên ngành đào tạo: Sư phạm Toán
Lĩnh vực phụ trách: Chuyên môn cấp THCS

 

 

 

 

 


 

 

CN - Nguyễn Thị Như Quỳnh

CN. Nguyễn Thị Như Quỳnh - Chuyên viên

Ngày sinh: 10/11/1981
Quê quán: Thanh Chương – Nghệ An
Chỗ ở hiện nay: P.Đội Cung – TP Vinh
Điện thoại: 0383.831437 – 0904995554
Chuyên ngành đào tạo: Sư phạm Tin học
Lĩnh vực phụ trách: Công nghệ thông tin

 

 

 

 

 


 

 

CN - Nguyễn Đức Lam

CN.Nguyễn Đức Lam - Chuyên viên

Ngày sinh: 02/03/1957
Quê quán: Hưng Nguyên – Nghệ An
Chỗ ở hiện nay: P.Lê Lợi – TP Vinh
Điện thoại: 0383.831437 – 0982565943
Chuyên nghành đào tạo: SP TDTT
Lĩnh vực phụ trách: Công tác Đoàn – Đội, Y tế - an ninh trường học.

 

 

 

 

 


 

 

CN - Ngô Tôn Kính
CN.Ngô Tôn Kính - Chuyên viên chính

Ngày sinh: 08/03/1957
Quê quán: Bố Trạch – Quảng Bình
Chỗ ở hiện nay: P.Hồng Sơn – TP Vinh
Điện thoại: 0383.842063 – 0932540943
Chuyên ngành đào tạo: Sư phạm Vật lý
Lĩnh vực phụ trách: Tổ chức cán bộ

 

 

 

 

 


 

 

CN - Hoàng Quốc Tuấn

CN. Hoàng Quốc Tuấn  - Chuyên viên

Ngày sinh: 16/08/1958
Quê quán: Can Lộc – Hà Tĩnh
Chỗ ở hiện nay:
Điện thoại: 0383.842063 – 09
Chuyên ngành đào tạo: Sư phạm Toán
Lĩnh vực phụ trách: Kế hoạch tổng hợp

 

 

 

 

 


 

 

CN- Nguyễn Trọng Hòa
CN. Nguyễn Trọng Hòa - Chuyên viên

Ngày sinh: 12/09/1959
Quê quán: Nghi Đức – TP Vinh
Chỗ ở hiện nay: Nghi Đức – TP Vinh
Điện thoại: 0383.842063 – 0972927627
Chuyên nghành đào tạo: Sư phạm Toán
Lĩnh vực phụ trách: Thư viện – thiết bị

 

 

 

 

 

 

 


CN- Trần Quốc Anh

 

CN. Trần Quốc Anh - Chuyên viên

Ngày sinh: 22/09/1979
Quê quán: Thanh Long – Thanh Chương
Chỗ ở hiện nay: P.Lê Lợi – TP Vinh
Điện thoại: 0383.842063 – 0914559593
Chuyên ngành đào tạo: Sư phạm Tiểu học
Lĩnh vực phụ trách: Kê hoạch thống kê

 

 

 

 

 


 

 


 

 

CN - Nguyễn Thị Cẩm Nhung

CN. Nguyễn Thị Cẩm Nhung - Chuyên viên
Ngày sinh: 10/10/1958 - Quê quán: Phú Yên
Chỗ ở hiện nay: P.Đội Cung – TP Vinh
Điện thoại: 0383.842063 – 0989582198
Chuyên ngành đào tạo: Sư phạm Ngữ Văn
Lĩnh vực phụ trách: Phụ trách bậc học Mầm non

 

 

 

 

 


 

 

CN - Phan Thị Thanh

CN. Phan Thị Thanh  - Kế toán

Ngày sinh: 10/10/1961
Quê quán: Diễn Châu – Nghệ An
Chỗ ở hiện nay: P.Cửa Nam – TP Vinh
Điện thoại: 0383.842063 – 0912698548
Chuyên ngành đào tạo: Kế toán – Tài chính
Lĩnh vực phụ trách: Kế toán phòng GD - ĐT

 

 

 

 

 

 


Hoàng Thị Vân

Loading...

Tên bạn
Email
Địa chỉ
Chủ đề
Nội dung
Mã An toàn
(Thông tin phải chính xác, đúng pháp luật)

Các bài mới:

Bí quyết giúp bạn giảm bớt thời gian nội trợ hàng ngày (1/10/2014)
Đặt mua vé máy bay Tết 2015 (27/9/2014)
Sửa điều hòa tại nhà TP Vinh Nghệ An (27/9/2014)
Nem chua Thanh Hóa Ngày Tết (27/9/2014)
Trường THPT Cù Huy Cận (27/9/2014)
Cho thuê xe du lịch tại Đồng Hới Quảng Bình (25/9/2014)
Danh sách sân tennis quần vợt ở tại TP Vinh Nghệ An (25/8/2014)

Các tin Khoa - Giáo khác:

Trường THPT Cù Huy Cận (27/9/2014)
Smartphone lõi tứ có giá thấp kỉ lục. (5/4/2014)
Điểm mặt “băng nhóm” học thuê, thi mướn (5/4/2014)
Công ty du học Úc tại TP Vinh Nghệ An (27/12/2013)
Apple và gánh nặng của “kẻ dẫn đường” (10/9/2013)
Đột ngột ngừng bán Aveo X7 (10/9/2013)
200 học sinh Hà Nội nghỉ học vì... tin tặc (9/9/2013)
  PHÓNG SỰ ẢNH  
Xem ảnh
Trường THPT Cù Huy Cận

Trường THPT Dân tộc nội trú tỉnh Nghệ An
  TIN TIÊU ĐIỂM  

Trường THPT Cù Huy Cận

Điểm mặt “băng nhóm” học thuê, thi mướn

Việt kiều mang 2 thanh đao về nước làm quà

Hai nữ sinh học cùng trường, cùng thủ khoa ĐH Ngoại Thương Hà Nội

Trường Trung cấp nghề Kinh tế Kỹ thuật miền Tây Nghệ An

Xung quanh clip “vượt sông đến trường” của VnExpress: Có hay không phóng viên dựng cảnh?

Trào lưu vẽ bậy lên SGK không đỡ nổi của teen

Thầy 'Én vàng' khiến cộng đồng teen phát sốt

Trung tâm Anh ngữ Quốc tế Maryland Thành phố Vinh Nghệ An

Nữ chiến binh Amazons - sự thật hay hư cấu?

Hai đại học chỉ có 62 thí sinh đăng ký học

Phòng Giáo dục và Đào tạo Thành phố Vinh

  TIN ĐỌC NHIỀU  

Trường Trung cấp nghề Kinh tế Kỹ thuật miền Tây Nghệ An

đặc sản ẩm thực vinh nghệ an
thiết kế website giá rẻ tại tp vinh
thang máy tại TP Vinh nghệ an
đồ chơi trẻ em tại tp vinh nghệ an
tour Du lịch vinh nghệ an
Địa chỉ doanh nghiệp
trung tâm tiếng anh ngữ tại vinh nghệ an
Cà phê Buôn Ma thuột
Tổ chức sự kiện tại hà tĩnh
Ngã Ba Đồng Lộc
 
 
triệu chứng bệnh viêm đa khớp |
  Trang chủ I Xã hội I Kinh tế I Thế giới I Pháp luật I Khoa - Giáo I Giới trẻ I Thể thao I Thời trang I Đời sống I Giải trí I I Liên hệ